Thumb

Full Time

Program Full Time dedykowany jest uczniom, którzy chcą całkowicie zrezygnować z nauki w polskim liceum bądź technikum na rzecz uzyskania amerykańskiego świadectwa maturalnego, które pozwala na przyjęcie na uczelnie wyższe na całym świecie, w tym również w Polsce. Rok szkolny trwa 10 miesięcy od momentu rozpoczęcia, niemniej dzięki asynchronicznym metodom nauczania i możliwości nauki we własnym tempie (w pewnych ramach czasowych na zaliczenie przedmiotu), uczeń może przyspieszyć bądź opóźnić ukończenie roku, w zależności od swoich potrzeb i umiejętności. Wielu naszych uczniów zalicza rok szkolny przed upływem 10 miesięcy i po krótkich wakacjach zaczyna od razu kolejną klasę, uzyskując przewagę nad rówieśnikami.

Aby uzyskać amerykańskie świadectwo maturalne, należy zrealizować program z wyznaczonych przedmiotów o łącznej wartości 24 credits. Zaleca się minimum 6 credits w jednym roku szkolnym (plan 4-letni). Pełny wykaz przedmiotów obowiązkowych, jak i fakultatywnych, znajduje się w dokumencie Program Guide.

Rekomendowany poziom znajomości języka angielskiego, by komfortowo realizować podstawę programową, to B1, nazywany niższym średniozaawansowanym. Uczeń chcący sprawdzić swoje przygotowanie językowe do nauki może wykonać nasz certyfikowany test językowy.