Thumb

Podwójna Matura

Program Podwójnej Matury (ang. Dual Diploma) to nowatorska formuła nauki pozwalająca na ukończenie polskiej oraz amerykańskiej szkoły średniej jednocześnie. Polega ona na uzupełniającej nauce zdalnej ucznia polskiej szkoły średniej w amerykańskim liceum online bez rezygnacji z polskiej edukacji. Dzięki możliwości przeniesienia części zaliczeń z polskiej szkoły do amerykańskiego systemu, uczniowie mogą ukończyć szkołę średnią zarówno z polską maturą, jak i amerykańskim świadectwem maturalnym (akredytacja COGNIA), tym samym poszerzając swoje akademickie, życiowe i zawodowe perspektywy.

Część materiału obu podstaw programowych pokrywa się, więc przy satysfakcjonujących ocenach końcowych w polskiej szkole możliwy jest transfer ocen. Do ukończenia amerykańskiego liceum wystarczy nadrobić w nim przedmioty, które nie są nauczane w polskiej szkole średniej (po 2 lub 3 przedmioty na rok). Aby uzyskać amerykańskie świadectwo maturalne uznawane przez uczelnie na całym świecie (również w Polsce), uczeń musi uzyskać 24 credits, które zdobywa poprzez zaliczenie przedmiotów w obu szkołach.

W programie Podwójna Matura, uczeń musi obowiązkowo zdać przedmioty o łącznej wartości 6 credits, zakładając, że resztę przedmiotów zaliczy na podstawie świadectw z polskiej szkoły ((max. 18 credits))

Przedmioty zaliczane są na podstawie świadectw z każdego ukończonego roku szkolnego w polskiej szkole średniej. Wyniki z egzaminu ósmoklasisty nie są brane pod uwagę.

Rekomendowany poziom znajomości języka angielskiego, by komfortowo realizować podstawę programową, to B1, nazywany niższym średniozaawansowanym. Uczeń chcący sprawdzić swoje przygotowanie językowe do nauki może wykonać nasz certyfikowany test językowy.