Thumb

Amerykańskie Liceum Online

Naukę w Amerykańskim Liceum Online w JDJ IOS można rozpocząć niezależnie od pory roku czy miejsca zamieszkania. Materiały przedmiotowe dostępne są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dzięki nauce pozaklasowej i indywidualnym modułom lekcyjnym pozbawionym konieczności uczestnictwa nauczyciela w czasie rzeczywistym, uczeń pracuje we własnym tempie, w ulubionych godzinach, godząc naukę z pasjami, podróżami lub wyczynowym sportem.

Szkoła wykorzystuje system zarządzania nauczaniem (Learning Management System), który zawiera funkcje takie jak: pokoje współpracy, pokoje czatu, dzienniki, dostęp do materiałów, podręczniki w formie tekstowej oraz audio (z lektorem), edukacyjne gry komputerowe, quizy, video i wiele innych. W tym systemie odbywają się prace szkolne, testy, projekty itd. Uczniowie mogą się uczyć ze smartfona, tableta lub komputera, wystarczy dostęp do szybkiego internetu.

Bezpośredni kontakt z nauczycielami odbywa się poprzez indywidualne konsultacje online, pocztę elektroniczną, komunikatory i rozmowy telefoniczne lub video o ustalonej godzinie. Podobnie funkcjonuje kontakt z rówieśnikami, otwarty dla każdego ucznia liceum (Grades 9-12) oraz gimnazjum (Grades 6-8) za pośrednictwem grup zainteresowań, wirtualnych spotkań klubów szkolnych, a także stowarzyszeń uczniowskich.

Nasi uczniowie z Europy Środkowej i Wschodniej dołączają do ponad 37 tysięcy uczniów w rocznikach 6-12 (Grades 6th-12th) z USA i innych krajów, którzy realizują program amerykańskiej matury całkowicie zdalnie.

Mentor edukacyjny

Rola mentora edukacyjnego JDJ:

  • Motywowanie ucznia do solidnej realizacji programu zagranicznej szkoły średniej online.
  • Monitorowanie postępów w nauce i udzielanie na ten temat informacji zwrotnych rodzicom/opiekunom ucznia.
  • Wgląd w materiały przedmiotowe ucznia w celu sprawdzenia terminowości oraz kompletności realizacji zadanych prac (Assignments oraz Assessments).
  • Pośrednictwo w kontaktach z nauczycielami w przypadku problemów ze zrozumieniem omawianych na lekcjach zagadnień bądź w przypadku innych, istotnych problemów.
  • Pomoc w ułożeniu spersonalizowanego harmonogramu zajęć i lekcji w celu optymalizacji korzyści z edukacji zdalnej. Na przykład, dobór przedmiotów fakultatywnych pod kątem przyszłych planów edukacyjnych i zawodowych ucznia.
  • Asysta przy wyborze uczelni za granicą oraz aplikacji na studia.

Kursy VR

Oferujemy rewolucyjne, certyfikowane kursy z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości (Virtual Reality): pilotowanie drona, biotechnologia, stolarstwo, amerykański wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych, gotowanie, spawanie, podstawy robotyki, programowanie robotów, opieka medyczna oraz sztuki walki (taekwondo – żółty pas).

Uczniowie mogą je zrealizować jako przedmioty fakultatywne (ang. electives) w ramach programu amerykańskiego liceum online lub niezależnie, jako zajęcia dodatkowe. Kursy certyfikowane są dostępne dla każdego, niezależnie od wieku.

Kursy VR skupiają się na autentycznych przeżyciach; zostały zaprojektowane tak, aby przybliżyć naszych uczniów oraz kursantów do uzyskania kwalifikacji w wybranej branży oraz zaliczeń na przyszłej uczelni (college credits).

Podczas lekcji uczniowie znajdują się w samym centrum akcji wydarzeń pełnych wrażeń filmów oraz interaktywnych symulacji. Dzięki realistycznym obrazom, dźwiękom i odczuciom generowanym w wirtualnej rzeczywistości, uczestnicy kursu wykonują praktyczne zadania tak, jakby robili je naprawdę. Symulacje pozwalają na wielokrotne ćwiczenia i testowanie różnorodnych technik, projektów oraz pomysłów.

Podczas lekcji, uczący się będą korzystać z laptopa lub komputera oraz zestawu okularów VR z dowolnego miejsca, pod warunkiem dostępu do szybkiego internetu.

Legitymacja szkolna

Nasi uczniowie otrzymują Student ID card poświadczającą fakt uczęszczania do szkoły. Dodatkowo zalecamy wystąpienie o międzynarodową legitymację szkolną ISIC, która uprawnia m.in. do zniżek przy przejazdach środkami publicznego transportu.

Akredytacja

Dostawca naszego programu nauczania posiada akredytację Cognia (dawniej AdvancED), co oznacza, że uczniowie muszą zaliczyć wszystkie wymagane egzaminy końcowe realizowane zgodnie z amerykańską podstawą programową Common Core Standards. Co więcej, nasz program ma uznanie NCAA (Narodowego Stowarzyszenia Sportów Akademickich). Dzięki temu nasi uczniowie mogą ubiegać się o stypendia sportowe na najlepszych amerykańskich uczelniach.