Thumb

Amerykańskie Gimnazjum Online

Naukę w Amerykańskim Gimnazjum Online w JDJ IOS można rozpocząć niezależnie od miesiąca czy miejsca zamieszkania. Materiały przedmiotowe dostępne są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dzięki nauce pozaklasowej i indywidualnym modułom lekcyjnym pozbawionym konieczności uczestnictwa nauczyciela w czasie rzeczywistym, uczeń pracuje we własnym tempie, w ulubionych godzinach, godząc naukę z pasjami, podróżami lub wyczynowym sportem.

Szkoła wykorzystuje system zarządzania nauczaniem (Learning Management System), który zawiera funkcje takie jak: pokoje współpracy, pokoje czatu, dzienniki, dostęp do materiałów, podręczniki w formie tekstowej oraz audio (z lektorem), edukacyjne gry komputerowe, quizzy, video i wiele innych. W tym systemie odbywają się prace szkolne, testy, projekty itd. Uczniowie mogą się uczyć ze smartfona, tableta lub komputera, wystarczy dostęp do szybkiego internetu.

Bezpośredni kontakt z nauczycielami odbywa się poprzez indywidualne konsultacje online, pocztę elektroniczną, komunikatory i rozmowy telefoniczne lub video o ustalonej godzinie. Podobnie funkcjonuje kontakt z rówieśnikami, otwarty dla każdego ucznia liceum (Grades 9 – 12) oraz gimnazjum (Grades 6 – 8) za pośrednictwem grup zainteresowań, wirtualnych spotkań klubów szkolnych, a także stowarzyszeń uczniowskich.

Uczeń spełnia obowiązek szkolny na podstawie możliwości realizacji obowiązku szkolnego za granicą (art. 33 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe). Obowiązkiem rodzica jest poinformowanie, w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej w Polsce, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego za granicą.

Nasi uczniowie z Europy Środkowej i Wschodniej dołączają do ponad 37 tysięcy uczniów w rocznikach 6-12 (Grades 6th-12th) z USA i innych krajów, którzy realizują program amerykańskiej szkoły całkowicie zdalnie.

Mentor Edukacyjny

Rola mentora edukacyjnego JDJ:

  • Motywowanie ucznia do solidnej realizacji programu zagranicznej szkoły średniej online.
  • Monitorowanie postępów w nauce i udzielanie na ten temat informacji
    zwrotnych rodzicom/opiekunom ucznia.
  • Nadzór nad obecnością na lekcjach online. Wgląd w materiały przedmiotowe ucznia w celu sprawdzenia terminowości oraz kompletności realizacji zadanych prac (Assignments oraz Assessments).
  • Pośrednictwo w kontaktach z nauczycielami oraz pracownikami zagranicznej szkoły w przypadku problemów ze zrozumieniem omawianych na lekcjach zagadnień bądź w przypadku innych, istotnych problemów.
  • Pomoc w ułożeniu spersonalizowanego harmonogramu zajęć i lekcji w celu optymalizacji korzyści z procesu nauczania online w zagranicznej szkole średniej. Na przykład, dobór przedmiotów fakultatywnych pod kątem przyszłych planów edukacyjnych i zawodowych.
  • Asysta przy wyborze uczelni za granicą oraz aplikacji na studia.

Kursy VR

Oferujemy rewolucyjne, certyfikowane kursy z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości (Virtual Reality): pilotowanie drona, biotechnologia, stolarstwo, amerykański wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych, gotowanie, spawanie, podstawy robotyki, programowanie robotów, opieka medyczna oraz sztuki walki (taekwondo – żółty pas).

Uczniowie mogą je zrealizować jako przedmioty fakultatywne (ang. electives) w ramach programu amerykańskiego liceum online lub niezależnie, jako zajęcia dodatkowe. Kursy certyfikowane są dostępne dla każdego, niezależnie od wieku.

Cieszymy się możliwością zaoferowania Wam rewolucyjnego, wielokrotnie nagradzanego programu edukacyjnego dla młodzieży i dorosłych! Program nauczania VR skupia się na autentycznych przeżyciach; został zaprojektowany tak, aby przybliżyć naszych uczniów oraz kursantów do uzyskania kwalifikacji w wybranej branży oraz zaliczeń na przyszłej uczelni (college credits).

Podczas lekcji uczniowie znajdują się w samym centrum akcji wydarzeń pełnych wrażeń filmów oraz interaktywnych symulacji. Dzięki realistycznym obrazom, dźwiękom i odczuciom generowanym w wirtualnej rzeczywistości, uczestnicy kursu wykonują praktyczne zadania tak, jakby robili je naprawdę. Symulacje pozwalają na wielokrotne ćwiczenia i testowanie różnorodnych technik, projektów oraz pomysłów.

Podczas kursu/lekcji, uczący się będą korzystać z laptopa lub komputera oraz zestawu okularów VR z dowolnego miejsca, pod warunkiem dostępu do szybkiego internetu.

Legitymacja szkolna

Nasi uczniowie otrzymują Student ID card poświadczającą fakt uczęszczania do szkoły. Dodatkowo zalecamy wystąpienie o międzynarodową legitymację szkolną ISIC, która uprawnia m.in. do zniżek przy przejazdach środkami publicznego transportu.

Akredytacja

Akredytacja Cognia (dawniej AdvancED) oznacza, że uczniowie uczą się zgodnie z amerykańską podstawą programową Common Core Standards.