Aktualnie oferujemy: Amerykańską Szkołę Podstawową Online (grades 1 - 5), Amerykańskie Gimnazjum Online (klasy 6-8) oraz Amerykańskie Liceum Online (klasy 9-12). Planujemy wprowadzić również podstawę programową z Wielkiej Brytanii, Kanady oraz Australii. Oferujemy również poszczególne kursy IB (matura międzynarodowa) w formie zdalnej, jednak aktualnie nie jesteśmy jeszcze w stanie dostarczyć programu IB Diploma całkowicie zdalnie. Istnieje jednak możliwość systemu mieszanego, w którym uczeń przynajmniej częściowo uczęszcza do jednej z naszych partnerskich, stacjonarnych szkół IB (np. w Oksfordzie), a cześć przedmiotów realizuje zdalnie.

Oferujemy możliwość rozłożenia czesnego na trzy raty w roku szkolnym.

Rekomendowany poziom znajomości języka angielskiego, by komfortowo realizować podstawę programową, to A2 (komunikatywny) dla gimnazjum i B1 (niższy średniozaawansowany) dla liceum. Uczeń chcący sprawdzić swoje przygotowanie językowe do nauki może za dodatkową opłatą wykonać nasz certyfikowany test językowy.

Jednym z korzyści jest np. to, że przy aplikacji na anglojęzyczne studia za granicą nie trzeba zdawać egzaminów językowych typu IELTS lub TOEFL. W ramach amerykańskiego liceum online oferujemy również przedmioty AP (Advanced Placement). Zaliczenie przedmiotu AP imponuje uczelniom wyższym podczas rekrutacji. Ponadto ich zaliczenie daje uczniowi punkty uznawane na studiach (academic credits) już w liceum, dzięki czemu można zaoszczędzić czas i pieniądze podczas studiów. Ponadto, amerykańskie świadectwo maturalne (akredytacja Cognia) to jeden z najpowszechniej uznawanych dyplomów ukończenia szkoły średniej na świecie. Jest on również uznawany przez uczelnie w Polsce.

Niektóre uczelnie od absolwentów amerykańskich szkół średnich poza amerykańskim świadectwem maturalnym wymagają dodatkowo odpowiedniego wyniku z egzaminu SAT. Materiał przerabiany w ramach programu American Online High School w JDJ IOS automatycznie przygotowuje uczniów do SAT-u.

Do egzaminu SAT można podchodzić wielokrotnie na dowolnym etapie kształcenie w dowolnym centrum egzaminacyjnym organizacji College Board na świecie, w tym w Polsce w Warszawie, Krakowie lub Gdańsku.

Absolwenci amerykańskiego liceum online w JDJ IOS mogą ubiegać się o przyjęcie na studia wyższe nie tylko w USA, ale i na uczelniach całego świata, łącznie z Polską. Odbywa się to na podstawie legalizacji dokumentów/wydania tzw. Apostille przez stanowy urząd o nazwie Secretary of State.

Można nawet powiedzieć, że dzięki naszej amerykańskiej szkole, uczniowie dywersyfikują swoje możliwości. Część uniwersytetów będzie wymagało od nich jedynie dyplomu ukończenia szkoły średniej, inne poproszą dodatkowo o SAT, jeszcze inne o kurs AP (Advanced Placement) z wiedzy sprofilowanej pod dany kierunek. To znacznie więcej możliwości, niż oferuje polska szkoła, gdzie jedną drogą jest dyplom + matura.

Mentor edukacyjny JDJ to zawód przyszłości, który w pierwszej kolejności stworzyliśmy na potrzeby rynku w dobie pandemii. Od tego czasu wiele się zmieniło i obecnie szczycimy się oddaniem rodzicom niespotykanej nigdzie indziej swobody w ustaleniu zakresu obowiązków mentora, od wsparcia dziecka, przez przygotowanie harmonogramu nauki i pomoc w nauce, na motywowaniu i profilowaniu przyszłego kształcenia kończąc. Usługa mentora edukacyjnego jest nieobowiązkowa, i nie jest niezbędna, aby ukończyć szkołę z zagranicznym świadectwem ukończenia szkoły średniej.

Tak! Naukę w Amerykańskim Liceum Online w JDJ IOS można zacząć praktycznie od ręki, bez znaczenia, w jakim momencie nauki jesteś. Jeśli chcesz ukończyć aktualnie realizowany rok szkolny, zapytaj o rezerwację miejsca. Jeśli nie zamierzasz czekać, możesz po prostu powtórzyć aktualnie realizowany rok szkolny z nami. Dzięki nauce we własnym tempie oraz indywidualnym modułom lekcyjnym, przy intensywnej i regularnej nauce możesz szybko nadrobić 'stracony' czas w roku szkolnym, a nawet ukończyć go szybciej od rówieśników. Potrzebujemy około 14 dni roboczych, by przeprowadzić cały proces rekrutacyjny i uruchomić Twoje konto.

Niekoniecznie! Dzięki elastycznemu harmonogramowi zajęć i indywidualnemu tokowi nauki, możesz rozpocząć rok szkolny w dowolnym momencie! Jeden rok szkolny trwa 10 miesięcy od momentu rozpoczęcia, ale to tylko Twój kompas - w rzeczywistości możesz zdać rok szkolny tak szybko (lub tak późno), jak chcesz (istnieje możliwość przedłużenia roku szkolnego o 2 miesiące).

Dzięki indywidualnemu tokowi nauki i elastycznemu harmonogramowi zajęć, w JDJ IOS możesz zdać przedmioty poprzez zaliczenie wymaganych Assignments & Assessments (czyli zadań, projektów, testów, quizów, gier, esejów, itp.) wcześniej niż w rekomendowanym terminie, tym samym przyspieszając ukończenie szkoły! Wszystko zależy od Twojej determinacji i umiejętności.

Tak! Przyjmujemy już uczniów na programy szkoły podstawowej oraz gimnazjum (middle school), czyli dla uczniów klas 1 - 8. Nie musisz już stresować się egzaminem ósmoklasisty! Po zaliczeniu naszego Amerykańskiego Gimnazjum Online otrzymujesz automatyczną promocję do Amerykańskiego Liceum Online.

Zgodnie z treścią art. 36 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082, dalej jako “ustawa”) obowiązek szkolny i obowiązek nauki mogą być spełniane również poprzez uczęszczanie przez ucznia do szkoły za granicą.

Rodzice ucznia mają obowiązek poinformować dyrekcję lokalnej szkoły o realizacji obowiązku szkolnego za granicą. Nasz dział prawny przygotował specjalne pismo, które wystarczy podpisać i dostarczyć dyrekcji polskiej szkoły.

Stosujemy tzw. formative assessment (system oceniania kształtującego) w odróżnieniu od summative assessment (system oceniania sumującego). W ocenianiu kształtującym, głównym celem jest pomoc Uczniowi w uczeniu się, a ocenianie sumujące ma na celu podsumowanie wiedzy uzyskanej przez ucznia po zakończeniu procesu uczenia się. Ocenianie kształtujące wspomaga naturalne talenty i umiejętności młodego człowieka. To częste, interaktywne ocenianie postępów ucznia i uzyskanego przez niego zrozumienia materiału, tak by móc określić, jak uczeń ma się dalej uczyć i jak najlepiej go nauczać.

Program Full Time - zarówno dla gimnazjum, jak i liceum - dedykowany jest uczniom, którzy chcą całkowicie zrezygnować z nauki w polskiej szkole na rzecz uzyskania docelowo amerykańskiego świadectwa maturalnego.

W programie Full Time w Amerykańskim Gimnazjum Online nie musisz stresować się egzaminem ósmoklasisty. Po zaliczeniu tego etapu edukacji otrzymasz automatyczną promocję do naszego Amerykańskiego Liceum Online.

Aby uzyskać amerykańskie świadectwo maturalne w programie Full Time w Amerykańskim Liceum Online, należy zrealizować program z wyznaczonych przedmiotów o łącznej wartości 24 credits. Zaleca się minimum 6 credits w jednym roku szkolnym (plan 4-letni), natomiast to Ty decydujesz, jak szybko (lub jak późno) zaliczysz swój rok szkolny. Wielu naszych uczniów zalicza rok szkolny przed upływem 10 miesięcy i po krótkich wakacjach zaczyna od razu kolejną klasę, uzyskując przewagę nad rówieśnikami.

Podwójna Matura (ang. Dual Diploma) to całkowita nowość jaką wprowadzamy na polski rynek edukacyjny. Uczniowie uczą się jednocześnie w polskiej, jak i amerykańskiej szkole średniej. Nie musisz powtarzać przedmiotów, które już zaliczyłeś w polskie szkole. Z nami zaliczasz jedynie różnicę programową, a więc przedmioty, które nie są obecne w polskiej szkole, tj.: U.S. History, Economics, U.S. Government oraz 4 poziomy English & Literature. W 3-letnim programie Dual Diploma to tylko po 2 przedmioty w amerykańskim liceum online rocznie!

Jest to sposób na wyróżnienie się spośród kandydatów na studia, a także zwiększenie wachlarza swoich możliwości na wypadek, gdyby wyniki polskiej matury nas nie satysfakcjonowały.

Odpowiedź brzmi - tak. Nauka online pozwala dostosować tempo oraz program nauki pod indywidualne potrzeby ucznia. W programie Podwójna Matura uczeń zdaje tylko 6 credits (po 2 credits na rok) przez okres 3 lat, zakładając, że pozostałe 18 credits zaliczy na podstawie ocen na polskim świadectwie. Uczniowie mogą uczyć się na platformie szkolnej i wykonywać zadania również w weekendy, ferie i wakacje.

Uczeń uczy się jak chce, gdzie chce i kiedy chce. Odbywa się to poprzez dostęp do materiałów przedmiotowych 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w formie filmów, testów, zadań domowych, gier komputerowych, quizów czy wirtualnych podręczników (które można czytać lub słuchać, jak czyta je lektor). Nie zostajesz włączony do żadnej klasy, nie stawiasz się na wideo-wykłady.

W razie pytań lub trudności, kontakt z nauczycielami odbywa się poprzez indywidualne konsultacje online, pocztę elektroniczną, komunikatory i rozmowy telefoniczne lub video o ustalonej godzinie. Podobnie funkcjonuje kontakt z rówieśnikami, otwarty dla każdego ucznia liceum (klasy 9-12) oraz gimnazjum (klasy 6-8) za pośrednictwem grup zainteresowań, wirtualnych spotkań klubów szkolnych, a także stowarzyszeń uczniowskich.

Wszystko zależy od Ciebie. Naszą rekomendacją jest nauka po minimum 4 godziny dziennie - zakładając, że w weekendy uczeń odpoczywa, a w tygodniu przerabia około 15 assessments.

Krok 1. Bezpłatna konsultacja mailowa lub telefoniczna,

Krok 2. Analiza skanów świadectw z dwóch ostatnich lat nauki, konwersja ocen na amerykański system oceniania i w rezultacie wstępne potwierdzenie lub odrzucenie kandydatury,

Krok 3. W razie pozytywnej decyzji, formalizacja przyjęcia ucznia do szkoły. Wówczas konieczne jest oficjalne tłumaczenie świadectw szkolnych - opłata zależna od usługodawcy. Można to zrobić we własnym zakresie lub skorzystać ze współpracującego z JDJ tłumacza przysięgłego,

Krok 4. Oficjalna akceptacja kandydatury po otrzymaniu uwierzytelnionych tłumaczeń świadectw,

Krok 5. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego, uregulowanie faktur i podpisanie umowy,

Krok 6. Jeżeli istnieje potrzeba - przekazanie do dyrekcji polskiej szkoły Enrollment Verification Letter potwierdzający przyjęcie Ucznia do amerykańskiej szkoły wraz z podpisanym przez opiekuna prawnego z oświadczeniem o realizacji obowiązku szkolnego za granicą,

Krok 7. Zapoznanie się z szkolną platformą, tzw. LMS (Learning Managament System), czyli systemem zarządzania nauczaniem, wewnątrz którego uczeń będzie realizował swoje moduły lekcyjne,

Krok 8. Przygotowanie legitymacji szkolnej i rozpoczęcie nauki.

Najważniejszą oceną braną pod uwagę jest ocena na świadectwie z języka angielskiego. W przypadku oceny końcowej 4 i wyżej, uczeń jest zwolniony ze wstępnego egzaminu sprawdzającego i ew. doszkalającego kursu językowego.
W przypadku przedmiotów z innych dziedzin, to dział rekrutacji podejmuje ostateczną decyzję. Słabe oceny z poszczególnych przedmiotów mogą uniemożliwić uczniowi podjęcie tego samego przedmiotu w amerykańskim liceum. Zazwyczaj jednak uczeń może zastąpić go innym przedmiotem z danej dziedziny (np. biologia zamiast chemii z zakresu przedmiotów ścisłych).

Możesz przedłużyć rok szkolny o 2 miesiące za dodatkową opłatą. Jeżeli to nie pomoże, musisz po prostu powtórzyć dany przedmiot w następnym roku szkolnym.

Mamy za sobą lata analiz polskiej podstawy programowej, co przyniosło nam autorskie narzędzia i umiejętności dopasowania materiałów między polską a amerykańską szkołą.

Nasi uczniowie mają możliwość zapisania się na tzw. przedmioty fakultatywne (Electives). Przykładem mogą być: Theatre, Cinema, and Film Production, Criminal Justice Operations, Psychology, Stress Management, Entrepreneurship: Starting Your Business, Gaming with Scratch, Digital Photography, Cosmetology, Public Speaking, i wiele innych. Pełna lista przedmiotów znajduje się w naszej broszurze Program Guide.

Co więcej, w JDJ IOS oferujemy przedmioty nauczane w wirtualnej rzeczywistości (za pomocą gogli VR). Oferta obejmuje między innymi programowanie robotów, asystenta medycznego, pilotowanie drona, robotykę, kryminologię i wiele innych fascynujących przedmiotów!

Nasza amerykańska szkoła podlega pod dystrykt szkolny w stanie Floryda i według amerykańskiego prawa uczeń nie może uczęszczać do dwóch szkół na terenie USA jednocześnie. Niemniej jednak ograniczanie uczniom szans na dodatkowy rozwój byłoby z naszej strony nieedukacyjnym podejściem. Dlatego godzimy się na wypisanie naszych uczniów (school clearance), tak by później, po zakończeniu wymiany, dostarczyli nam odpis uzyskanych ocen końcowych. Wówczas ponownie zapisujemy ich do szkoły. Dzięki temu, nie muszą powtarzać roku, a przede wszystkim - komfortowo kontynuować naukę w ramach amerykańskiej podstawy programowej.

Istnieje możliwość zapisania się na jeden lub dwa pojedyncze kursy (przedmioty) o wartości 1 lub 0.5 credit. Pełna lista przedmiotów (w tym fakultatywnych, tzw. electives) znajduje się w dokumencie Program Guide.

Jeżeli spodoba Ci się nauka i zdecydujesz się dołączyć do nas, uzyskane przez Ciebie credits z pojedynczego kursu zostaną zaliczone na poczet roku szkolnego po przyjęciu na program Full Time bądź Dual Diploma.

2. Możesz rozpocząć naukę w ramach Podwójnej Matury (Dual Diploma), gdzie przerabiasz jedynie 2 przedmioty na rok szkolny (łącznie 6 credits przez okres 3 lat, czyli po 2 credits na rok), a resztę zaliczeń (18 credits) uzyskasz tradycyjnie poprzez transfer ocen z polskiej szkoły średniej. Jeżeli Ci się nie spodoba, możesz zaprzestać nauki spokojnie kontynuować naukę w polskiej szkole średniej.

W każdym momencie możesz porzucić naukę w polskiej szkole i przenieść się z programu Podwójnej Matury na tryb Full Time.