Thumb

Full Time

Program Full Time dedykowany jest uczniom, którzy chcą całkowicie zrezygnować z nauki w szkole podstawowej (klasy 6, 7, 8) na rzecz uzyskania amerykańskiego świadectwa gimnazjalnego.

Aby ukończyć amerykańskie gimnazjum online, należy zdać klasę 8 (8th Grade), po której zaliczeniu uczeń z pominięciem ponownej rekrutacji zostaje automatycznie przyjęty do amerykańskiego liceum online w ramach JDJ International Open School. Co ważniejsze nie wymagamy egzaminu ośmioklasisty – ani jakiegokolwiek innego egzaminu podsumowującego.

Rok szkolny trwa 10 miesięcy od momentu rozpoczęcia, niemniej dzięki asynchronicznym metodom nauczania i możliwościom podjęcia się mniejszej lub większej liczby przedmiotów w danym semestrze niż ta rekomendowana, uczeń może przyspieszyć bądź opóźnić ukończenie roku, w zależności od swoich potrzeb i umiejętności. Wielu naszych uczniów zalicza rok szkolny przed upływem 10 miesięcy i po krótkich wakacjach zaczyna od razu kolejną klasę, uzyskując przewagę nad rówieśnikami.

Pełny wykaz przedmiotów obowiązkowych, jak i fakultatywnych, znajduje się w naszym Programme Guide.

Rekomendowany poziom znajomości języka angielskiego, by komfortowo  realizować podstawę programową, to A2, nazywany komunikatywnym lub podstawowym. Uczeń chcący sprawdzić swoje przygotowanie językowe do nauki może wykonać nasz certyfikowany test językowy.