Thumb

Program Adult Learner

Program Adult Learner dedykowany jest osobom dorosłym, które chcą uzyskać amerykańskie świadectwo maturalne, otwierając sobie nowe możliwości na przebranżowienie się lub wyróżnienie swojej kandydatury na rynku pracy.

Program wymaga zaliczenia 18 credits w trybie 6-miesięcznym. Otrzymany dyplom oznacza wykształcenie średnie i umożliwia dalsze kształcenie np. w tzw. trade schools lub 2-letnich college’ach, po których otrzymuje się Associate degree – tytuł zawodowy i poziom kwalifikacji uzyskiwany między szkołą średnią a studiami licencjackimi. Po jego uzyskaniu, uczeń dorosły ma możliwość przeniesienia się np. na trzeci rok 4-letnich (lub drugi rok 3-letnich) studiów prowadzących do uzyskania Bachelor’s degree (odpowiednik tytułu licencjata w Polsce). Dzięki asynchronicznym metodom nauczania i możliwości nauki we własnym tempie (w pewnych ramach czasowych na zaliczenie przedmiotu), uczeń może przyspieszyć bądź opóźnić ukończenie roku, w zależności od swoich potrzeb i umiejętności.