Advanced Placement

Advanced Placement Program (AP) to program edukacyjny oferujący kursy (przedmioty) rozszerzone — na dużo wyższym poziomie niż te w ramach standardowego programu szkoły średniej w USA oraz Kanadzie. Zdając kursy AP, uczniowie jednocześnie uzyskują zaliczenie na poziomie studiów wyższych. Dzięki temu mogą uzyskać skrócony czas nauki na uniwersytecie lub collegu. Według Good Schools Guide International, “przedmioty AP są bardziej wymagające niż zwykłe lekcje w liceum”, ale są łatwiejsze niż program matury międzynarodowej (IB). Zaliczenie przedmiotów AP jest bardzo doceniane przez prestiżowe uczelnie, takie jak na przykład Uniwersytet Harvarda, Yale czy Stanford.

Program AP został stworzony przez panel ekspertów i profesorów uczelnianych dla College Board — organizacji, która nadzoruje programy nauczania na poziomie uczelni wyższych oraz egzaminów dla uczniów szkół średnich. Jeżeli dany przedmiot/kurs w ofercie szkoły został zatwierdzony przez College Board, szkoła ma prawo nazywać go kursem AP, i zostaje on wpisany do ‘księgi kursów AP’ (AP Course Ledger).

Kursy Honors

Kursy Honors to przedmioty na poziomie rozszerzonym, które przebiegają w szybszym tempie niż regularne lekcje. Kursów Honors podejmują się zazwyczaj ambitni uczniowie, którzy chcą zwiększyć zakres wiedzy z wybranych przedmiotów. Zaliczenie przedmiotów Honors to znakomita metoda na zademonstrowanie swoich kompetencji naukowych i dyscypliny potrzebnej do nauki przed komisją rekrutacyjną uczelni wyższej.

Czym się różnią kursy AP od Honors?

Przedmioty Honors są często promowane jako bardzo wymagające, jednak prawdą jest, że przedmioty/kursy AP są trudniejsze. Główną różnicą jest to, że dobrze zdane kursy AP są traktowane jako zaliczenia na uczelni wyższej. Aby zaliczyć przedmiot AP, uczeń musi otrzymać 3 punkty lub więcej. Bardziej prestiżowe uczelnie wymagają wyniku minimum 4 punktów. Poziom rygoru na kursach AP oraz Honors różni się w zależności od stanu, oraz szkoły. Wśród czynników najbardziej wpływowych są kadra akademicka, uczniowie i obszar geograficzny. Najbardziej znaczącym czynnikiem jest to, która organizacja określa program nauczania. College Board ustala i weryfikuje program nauczania Advanced Placement. Natomiast programy nauczania programów Honors są ustalane przez władze stanowe i dystrykty szkolne, i różnią się od siebie w zależności od stanu, w którym dana szkoła się znajduje.

Kursy Honors w ofercie JDJ IOS są obecnie regulowane przez władze dystryktu szkolnego w stanie Floryda.