Stypendium fundacji Pomoc Dla Zdolnego Ucznia

Rodzinna fundacja Pomoc dla zdolnego ucznia została założona w 1994 roku z woli fundatorki Elżbiety Małgorzaty Bachalskiej, emerytowanej notariusz z Gorzowa Wielkopolskiego. Jej celem jest pomoc dla uzdolnionej młodzieży, której trudna sytuacja życiowa/rodzinna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. Do dzisiaj, Fundacja udzieliła wsparcia 66 stypendystom.

Od 2021 r. Fundacja przyznaje stypendium opłacając czesne na naukę w programie Podwójna Matura (ang. Dual Diploma), w którym uczniowie kontynuując naukę w polskiej szkole średniej, jednocześnie uczą się online w amerykańskim liceum w USA, do którego przetransferowana jest część zaliczeń z polskiej szkoły. Dzięki temu mogą ukończyć szkołę średnią zarówno z polską maturą, jak i amerykańskim świadectwem maturalnym zwiększając swoje szanse na przyjęcie na wymarzone studia.

Przy selekcji kandydatów do stypendium, poniższe czynniki są brane pod uwagę:

  • sytuacja życiowa, rodzinna, zdrowotna i materialna,
  • osiągnięcia w różnych dziedzinach życia (nauka, sport, kultura itp.),
  • działalność społeczna i/lub charytatywna,
  • plany naukowe i zawodowe,
  • znajomość języka angielskiego,
  • umiejętności, pasje, talenty i zainteresowania.

O stypendium mogą ubiegać się osoby w wieku 13-19 lat mieszkający na terenie RP. 

Dzięki elastycznej formule czasowej, indywidualnemu trybowi nauki oraz możliwości przepisania zaliczeń z polskiej szkoły do amerykańskiego liceum w USA, uczniowie każdego rocznika szkoły średniej mogą rozpocząć naukę w programie Podwójna Matura (ang. Dual Diploma) w dowolnym miesiącu.

W celu otrzymania stypendium osoba ubiegająca się o stypendium musi złożyć do Fundacji wniosek o jego przyznanie. Do wniosku o stypendium należy dołączyć opis i/lub kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia, list motywacyjny w języku angielskim, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie o wysokości dochodu. List motywacyjny musi uzasadniać, dlaczego to Tobie należy się stypendium na naukę online w amerykańskim liceum w USA i pokazać, w jaki sposób pozytywnie je wykorzystasz do własnego rozwoju. List motywacyjny nie może zajmować więcej niż dwie strony kartki A4. Jeżeli osoba ubiegająca się o stypendium jest osobą niepełnoletnią wniosek o przyznanie stypendium w jego/jej imieniu składa opiekun prawny. Wzór wniosku o przyznanie stypendium stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

Powyższe dokumenty należy przesłać na adres email: koordynator@jdj-ios.com. W tytule wiadomości należy wpisać Stypendium.

Skontaktuj się z nami!