Analiza świadectw, konwersja ocen na amerykański system oceniania i transfer zaliczeń w celu określenia wymaganych przedmiotów oraz zaplanowania nauki.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz wniesienie opłaty USD 50.

Po wysłaniu formularza zostaniesz przeniesiony na stronę płatności.

Do formularza załącz świadectwa z dwóch ostatnich ukończonych klas.