Blog

Nasza Fundacja należy do grupy Bachalski działającej w branży edukacji zagranicznej od 1990 r.

 Do dzisiaj z usług JDJ Bachalski skorzystało 130 tysięcy osób. Z tego powodu, możemy powiedzieć, że jesteśmy liderem na rynku edukacji zagranicznej w Polsce. 

Stanowisko: „Coach Edukacyjny JDJ” ucznia w zagranicznej szkole średniej online (lub gimnazjum online) w formule organizacyjnej JDJ International Online Schools (JDJ IOS)

Start od: wrzesień 2020

Miejsce pracy: zdalnie oraz co najmniej raz w tygodniu obowiązkowe spotkania w biurze JDJ (Poznań, Warszawa, niedługo również inne miasta)

Opis stanowiska

W ramach uzgodnionego systemu nadzoru, Rodzic Edukacyjny JDJ będzie pracował indywidualnie z uczniami uczęszczającymi do anglojęzycznej, zagranicznej szkoły średniej online (lub gimnazjum online), którzy wymagają wsparcia w nauce. Głównym celem Rodzica Edukacyjnego JDJ jest rozwój naukowy i osobowy ucznia. W zależności od indywidualnych potrzeb, Rodzic Edukacyjny JDJ będzie współodpowiedzialny za ustalanie i osiąganie realistycznych celów ucznia w nauce.

Praca w charakterze Rodzica Edukacyjnego JDJ może być pracą dorywczą, idealną dla studenta.

Wymagania

 • ukończone studia wyższe (lub w trakcie ich realizacji), preferowane kierunki z zakresu psychologii, pedagogiki, filologii angielskiej, nauk społecznych, innych kierunków prowadzonych w języku angielskim,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (minimum na poziomie C1),
 • predyspozycje do pracy z młodzieżą (doświadczenie mile widziane),
 • dobrze rozwinięte kompetencje interpersonalne, z naciskiem na zdolności komunikacyjne,
 • dobrze rozwinięta empatia, życzliwość, cierpliwość oraz chęć pomocy innym,
 • dobra znajomość obsługi podstawowego pakietu MS Office oraz sprawna obsługa komputera i innych urządzeń technologicznych,
 • zaświadczenie o niekaralności,
 • doświadczenie w pracy jako tutor lub korepetytor mile widziane.

Akceptujemy obcokrajowców. Nie jest wymagana znajomość języka polskiego.

Obowiązki

 • motywowanie ucznia do solidnej realizacji programu zagranicznej szkoły średniej online lub gimnazjum online,
 • monitorowanie postępów w nauce i udzielanie na ten temat informacji zwrotnych rodzicom/opiekunom ucznia,
 • nadzór nad obecnością na lekcjach online,
 • wgląd w materiały przedmiotowe ucznia w celu sprawdzenia terminowości oraz kompletności realizacji zadanych prac (Assignments oraz Assessments),
 • pośrednictwo w kontaktach z nauczycielami oraz pracownikami zagranicznej szkoły online w przypadku problemów ze zrozumieniem omawianych na lekcjach zagadnień bądź w przypadku innych, istotnych problemów,
 • pomoc w ułożeniu spersonalizowanego harmonogramu zajęć i lekcji w celu optymalizacji korzyści z procesu nauczania online. Na przykład, dobór przedmiotów fakultatywnych pod kątem przyszłych planów edukacyjnych i zawodowych ucznia,
 • asysta przy wyborze uczelni za granicą oraz aplikacji na studia,
 • udział w szkoleniach oraz innych zajęciach dokształcających w razie potrzeby,
 • dodatkowe obowiązki mogą zostać przypisane w razie konieczności.

powered by

Umów się na bezpłatną konsultację

Zamów teraz

Analiza świadectw

Zamów teraz