American Online High School Programme

Program Full Time
Ucz się zdalnie w amerykańskim liceum razem z równieśnikami z USA i całego świata!

Przenieś oceny z polskiej szkoły i przyspiesz ukończenie szkoły średniej nawet o dwa lata!

Uzyskaj amerykańskie świadectwo maturalne uznawane przez uczelnie na całym świecie! (również
w Polsce)

Podwójna matura
Ukończ amerykańskie liceum online, jednocześnie kontynuując naukę w polskiej szkole!

Ukończ szkołę średnią zarówno z polską maturą, jak i amerykańskim świadectwem maturalnym,
tym samym zwiększając swoje szanse na dostanie się na wymarzone studia za granicą!

NCAA Akademia Sportu
Zdobądź stypendium sportowe na jedną z najlepszych amerykańskich uczelni!

Certyfikowane kursy VR (wirtualna rzeczywistość)
Zrób pierwszy krok w kierunku uzyskania kwalifikacji zawodowych, zdobądź punkty rekrutacyjne oraz zaliczenia na przyszłej uczelni już teraz, uczestnicząc w kursach z dziedzin takich jak: biotechnologia, robotyka, spawanie, stolarstwo, asystent medyczny czy pilotowanie drona!

Cennik

Nazwa usługi Cena
Bezpłatna konsultacja z koordynatorem JDJ (15min) darmowa
Analiza świadectw, konwersja ocen na amerykański system oceniania, transfer ocen USD 50
Wpisowe i opłata administracyjna  USD 650
Egzamin sprawdzający z języka angielskiego* USD 125
Czesne za naukę online w 3-letnim programie Podwójna Matura (ang. Dual Diploma) USD 999 /rok szkolny
Czesne za naukę online w 4-letnim amerykańskim liceum

American Online High School Program

USD 2499 / 1 rok szkolny
Pojedyncze przedmioty (kursy):
Individual courses (Regular, Remedial, Honors)
przedmiot (kurs) o wartości: 1 credit
USD 399
przedmiot (kurs) o wartości: 0.5 credit USD 299
Kursy Advanced Placement (AP) / NCAA oraz Virtual Reality
(VR): 1 credit
USD 599
Two – months extension***
(przedłużenie nauki w roku szkolnym o 2 miesiące)
USD 300
Graduation package

Cena zależna od wybranego pakietu

od USD 150 do USD 300
Usługi dodatkowe (opcjonalne)

Mentor edukacyjny JDJ

USD 300 / mies. (standard)
USD 300 / mies. (premium)

* Uczniowie, którzy uczęszczali wcześniej do anglojęzycznej szkoły lub posiadają certyfikat (np. IELTS, TOEFL lub CAE) poświadczający dobrą znajomość języka angielskiego są zwolnieni z egzaminu językowego (oraz opłaty za niego).

**Uczniowie mają 10 miesięcy, aby ukończyć rok szkolny od czasu rozpoczęcia nauki. Jeżeli uczeń nie ukończy wszystkich przedmiotów, na które się zapisał na dany rok przed datą zakończenia, może przedłużyć czas nauki o dodatkowe dwa miesiące za dodatkową opłatą.

Program Full Time

W American Online High School Full Time Program uczniowie pracują we własnym tempie, mając dostęp do materiałów przedmiotowych 24/7. Dzięki elastycznemu harmonogramowi zajęć i indywidualnym modułom lekcyjnym można rozpocząć naukę w dowolnym miesiącu. Rok szkolny trwa 10 miesięcy od utworzenia konta uczniowskiego na szkolnej platformie. Ucząc się we własnym tempie, uczniowie mogą przyspieszyć bądź opóźnić ukończenie amerykańskiego liceum według indywidualnych potrzeb.

Szkoła wykorzystuje system zarządzania nauczaniem (Learning Management System), który zawiera funkcje, takie jak: pokoje współpracy, pokoje czatu zintegrowane z mediami społecznościowymi, dzienniki, dostęp do materiałów, gier edukacyjnych, podcastów, e-podręczników, quizzów, czasopism naukowych i wiele innych. W tym systemie odbywają się prace domowe, testy, projekty itd. Uczniowie mogą się uczyć ze smartfona, tabletu lub komputera niezależnie od miejsca pobytu pod warunkiem dostępu do szybkiego internetu.

Bezpośredni kontakt z nauczycielami odbywa się poprzez indywidualne video-konsultacje online, pocztę elektroniczną, komunikatory i rozmowy telefoniczne według ustalonego harmonogramu. Amerykańscy nauczyciele dostosowują się do strefy czasowej ucznia. Absolwenci uzyskują świadectwo maturalne akredytowane przez Cognia (dawniej AdvancED), co oznacza, że muszą zaliczyć wszystkie wymagane egzaminy końcowe realizowane na podstawie amerykańskiej podstawy programowej Common Core Standards, a uzyskany dyplom jest uznawany przez uczelnie wyższe na całym świecie, łącznie z Polską. Program ma uznanie NCAA (Narodowego Stowarzyszenia Sportów Akademickich). Dzięki temu, również uczniowie z Polski i krajów sąsiednich mogą ubiegać się o stypendia sportowe na najlepszych amerykańskich uczelniach.

Program Full Time dedykowany jest uczniom, którzy chcą całkowicie zrezygnować z nauki w polskim liceum bądź technikum na rzecz uzyskania amerykańskiego świadectwa maturalnego poprzez naukę zdalną. Istnieje możliwość przepisania do amerykańskiego systemu zaliczeń z polskiej szkoły, co pozwoli na przyspieszenie ukończenia szkoły średniej.

Aby uzyskać amerykańskie świadectwo maturalne, należy uzyskać zaliczenia z przedmiotów o łącznej wartości 24 credits. Zdaje się po 6 credits na rok. Pełny wykaz przedmiotów obowiązkowych, jak i fakultatywnych (ang. electives) znajduje się w dokumencie Program Guide. 

Podwójna Matura

Podwójna Matura (ang. Dual Diploma) to nowatorska formuła nauki w amerykańskim liceum online pozwalająca na ukończenie polskiej oraz amerykańskiej szkoły średniej jednocześnie. Jest to nowa formuła nauki hybrydowej polegająca na nauce zdalnej w amerykańskiej szkole bez rezygnacji z polskiej edukacji. Dzięki możliwości przeniesienia części ocen z polskiej szkoły do amerykańskiego systemu uczniowie mogą ukończyć szkołę średnią zarówno z polską maturą, jak i amerykańskim świadectwem maturalnym, tym samym poszerzając swoje akademickie, życiowe i zawodowe perspektywy.

Część materiału obu podstaw programowych pokrywa się, więc przy satysfakcjonujących ocenach końcowych w polskiej szkole możliwy jest transfer ocen. Do ukończenia amerykańskiego liceum wystarczy nadrobić w nim przedmioty, które nie są nauczane w polskiej szkole średniej. Aby uzyskać amerykańskie świadectwo maturalne uznawane przez uczelnie na całym świecie (również w Polsce), uczeń musi uzyskać 24 credits, które zdobywa poprzez zaliczenie przedmiotów. Nie ma znaczenia czy uczeń zdał polską maturę i ukończył polską szkołę średnią, czy nie. Jeżeli uczniowi uda się uzyskać amerykańskie świadectwo maturalne wcześniej niż polskie, może na jego podstawie ubiegać się o studia za granicą, bądź w Polsce (poprzez wydanie dokumentu Apostille).

W programie Podwójna Matura, uczeń nie musi zdawać wszystkich 24 credits, ponieważ znaczna część z nich zostanie zaliczona na podstawie transferu ocen z polskiej szkoły. Uczeń musi obowiązkowo zdać 7 przedmiotów w amerykańskim liceum o łącznej wartości 6 credits, zakładając, że resztę przedmiotów zaliczy poprzez transfer ocen (max. 18 credits).

Domyślnie program Podwójna Matura trwa 3 lata (po 2 credits na rok).

Przedmioty obowiązkowe w ramach Podwójnej Matury, które trzeba zdać w ramach American Online High School Program (tzn. nie ma możliwości przepisania zaliczeń z polskiej szkoły) to:

przedmiot credits
English & Literature 9 1
English & Literature 10 1
English & Literature 11 1
English & Literature 12 1
American History 1
Economics 0.5
American Politics & Government 0.5

NCAA Akademia Sportu

Akredytacja NCAA oznacza, że uczniowie mają możliwość ubiegania się o stypendium sportowe na topowych amerykańskich oraz kanadyjskich uczelniach. Aby ukończyć amerykańskie liceum w dystrykcie szkolnym stanu Floryda, pod który podlega nasz program, należy łącznie uzyskać 24 credits. Natomiast, aby dodatkowo kwalifikować się na sportowe stypendia NCAA, spośród wszystkich przedmiotów, które uczeń przerabia, poniższe muszą posiadać akredytację NCAA:

 • English & Literature (wszystkie 4 poziomy),
 • Mathematics,
 • Science (3 przedmioty),
 • Social studies (3 przedmioty)

O organizacji NCAA

NCAA, czyli Narodowe Stowarzyszenie Sportów Akademickich to organizacja zajmująca się organizacją zawodów sportowych wielu szkół wyższych w Stanach Zjednoczonych, zrzeszająca około 1200 instytucji (największa tego typu na świecie).

Reguluje rozgrywki ligowe na szczeblu międzyuczelnianym w m.in. następujących sportach: futbol akademicki, koszykówka, lekkoatletyka, baseball, softball, lacrosee, hokej na trawie, hokej na lodzie, piłka nożna, gimnastyka, tenis, zapasy, piłka siatkowa.

Odpowiada także za biznesową stroną sportu studenckiego, w szczególności sprzedaż praw do transmisji zawodów. Stowarzyszenie NCAA jest największą organizacją w USA sprawującą nadzór nad studenckimi drużynami sportowymi i posiada największy budżet na stypendia

Kursy VR

Oferujemy również rewolucyjne, certyfikowane kursy z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości (Virtual Reality): pilotowanie drona, biotechnologia, stolarstwo, wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych (USA), gotowanie, spawanie, podstawy robotyki, programowanie robotów, opieka medyczna oraz sztuki walki (taekwondo – żółty pas).

Uczniowie mogą je zrealizować jako przedmioty fakultatywne w ramach programu amerykańskiej szkoły średniej online lub niezależnie, jako zajęcia dodatkowe. Kursy certyfikowane są dostępne dla każdego, niezależnie od wieku.

Jesteśmy podekscytowani możliwością zaoferowania Wam rewolucyjnego, wielokrotnie nagradzanego programu edukacyjnego dla młodzieży i dorosłych na całym świecie! Program nauczania skupia się na autentycznych przeżyciach; został zaprojektowany tak, aby umożliwić naszym uczniom oraz kursantom uzyskanie kwalifikacji w wybranej branży, oraz zaliczeń na przyszłej uczelni.

Autentyczne doświadczenia edukacyjne!
Podczas lekcji uczniowie znajdują się w samym centrum akcji wydarzeń pełnych wrażeń filmów oraz interaktywnych symulacji. Dzięki realistycznym obrazom, dźwiękom i odczuciom generowanym w wirtualnej rzeczywistości, uczestnicy kursu wykonują praktyczne zadania tak, jakby robili je naprawdę. Symulacje pozwalają na wielokrotne ćwiczenia i testowanie różnorodnych technik, projektów oraz pomysłów. Podczas kursu/lekcji, uczący się będą korzystać z laptopa lub komputera oraz zestawu okularów/gogli VR.

Advanced Placement

Advanced Placement Program (AP) to program edukacyjny oferujący kursy (przedmioty) rozszerzone — na wyższym poziomie niż te w ramach standardowego programu szkoły średniej w USA oraz Kanadzie. Zdając kursy AP, uczniowie jednocześnie uzyskują zaliczenie na poziomie studiów wyższych. Dzięki temu mogą uzyskać skrócony czas nauki na uniwersytecie lub college’u.

Według Good Schools Guide International, “przedmioty AP są bardziej wymagające niż zwykłe lekcje w liceum”, ale są łatwiejsze niż program matury międzynarodowej (IB). Zaliczenie przedmiotów AP jest bardzo doceniane przez prestiżowe uczelnie Ligii Bluszczowej (Ivy League), takie jak na przykład Uniwersytet Harvarda, Yale czy Stanford.

Program AP został stworzony przez panel ekspertów i profesorów uczelnianych dla College Board – organizacji, która nadzoruje programy nauczania na poziomie uczelni wyższych oraz egzaminów dla uczniów szkół średnich. Jeżeli dany przedmiot/kurs w ofercie szkoły został zatwierdzony przez College Board, szkoła ma prawo nazywać go kursem AP, i zostaje on wpisany do ‘księgi kursów AP’ (AP Course Ledger).

Honors
Kursy Honors to przedmioty na poziomie rozszerzonym, które przebiegają w szybszym tempie niż regularne lekcje. Kursów Honors podejmują się zazwyczaj ambitni uczniowie, którzy chcą zwiększyć zakres wiedzy z wybranych dziedzin. Zaliczenie przedmiotów Honors to znakomita metoda na zademonstrowanie swoich kompetencji naukowych i dyscypliny potrzebnej do nauki przed komisją rekrutacyjną uczelni wyższej.

Czym się różnią kursy AP od Honors?
Przedmioty Honors są często promowane jako bardzo wymagające, jednak prawdą jest, że przedmioty/kursy AP są trudniejsze. Główną różnicą jest to, że dobrze zdane kursy AP są traktowane jako zaliczenia na uczelni wyższej.

Aby zaliczyć przedmiot AP, uczeń musi otrzymać 3 punkty lub więcej. Bardziej prestiżowe uczelnie wymagają wyniku minimum 4 punktów. Poziom rygoru na kursach AP oraz Honors różni się w zależności od stanu, oraz szkoły. Wśród czynników najbardziej wpływowych są kadra akademicka, uczniowie i obszar geograficzny.

Najbardziej znaczącym czynnikiem jest to, która organizacja określa program nauczania. College Board ustala i weryfikuje program nauczania Advanced Placement.

Natomiast programy nauczania programów Honors są ustalane przez władze stanowe i dystrykty szkolne, i różnią się od siebie w zależności od stanu, w którym dana szkoła się znajduje.

Kursy Honors w ramach programu American Online High School Programme pod egidą JDJ International Open School są obecnie regulowane przez władze dystryktu szkolnego w stanie Floryda.

Amerykańska matura dla dorosłych (18+)

Istnieje możliwość uzyskania amerykańskiego świadectwa maturalnego przez osoby dorosłe w ramach amerykańskiego liceum online dla dorosłych (American High School Adult Learner Program). Aby dowiedzieć się więcej, napisz do nas przez formularz kontaktowy.

Usługi dodatkowe

Mentor Edukacyjny JDJ
Oferujemy również opcjonalną, pozaprogramową usługę mentora edukacyjnego.

Dopilnowanie obowiązków dziecka w nauce bywa dla wielu rodziców nie lada wyzwaniem. Mentor Edukacyjny JDJ to dodatkowa osoba dorosła odpowiedzialna za nadzór nad postępami w nauce ucznia zagranicznej szkoły średniej online.

Rola Mentora Edukacyjnego JDJ:

 • Motywowanie ucznia do solidnej realizacji programu zagranicznej szkoły średniej online.
 • Monitorowanie postępów w nauce i udzielanie na ten temat informacji zwrotnych
 • rodzicom/opiekunom ucznia.
 • Nadzór nad obecnością na lekcjach online.
 • Wgląd w materiały przedmiotowe ucznia w celu sprawdzenia terminowości oraz kompletności
 • realizacji zadanych prac (Assignments oraz Assessments).
 • Pośrednictwo w kontaktach z nauczycielami oraz pracownikami zagranicznej szkoły
 • internetowej w przypadku problemów ze zrozumieniem omawianych na lekcjach zagadnień
 • bądź w przypadku innych, istotnych problemów.
 • Pomoc w ułożeniu spersonalizowanego harmonogramu zajęć i lekcji w celu optymalizacji
 • korzyści z procesu nauczania online w zagranicznej szkole średniej. Na przykład, dobór
 • przedmiotów fakultatywnych pod kątem przyszłych planów edukacyjnych i zawodowych.
 • Asysta przy wyborze uczelni za granicą oraz aplikacji na studia.

Akredytacja

American Online High School Program jest uznany przez przewodnie agencje akredytacyjne w Stanach Zjednoczonych, w tym Cognia (wcześniej AdvancED) oraz NCAA.

Dzięki akredytacji instytucji zatwierdzonych przez odpowiednie podmioty państwowe mamy pewność, że nasi uczniowie otrzymują naukę na najwyższym poziomie, a ich dyplom ukończenia szkoły średniej będzie uznany przez uczelnie wyższe oraz pracodawców nie tylko w USA, ale i na całym świecie (w tym w Polsce). Uzyskanie college-credits, czyli zaliczenie przedmiotów na poziomie rozszerzonym (Advanced Placement) oznacza, że mogą zostać one potraktowane już jako zaliczenia na uczelni wyższej.

Akredytacja jest gwarantem wysokiego poziomu nauczania. Po ukończeniu amerykańskiej szkoły średniej online nasi absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach wyższych, lub podjąć pracę, w prawie każdym miejscu na ziemi.

Matura międzynarodowa (IB) – kursy online

Pomimo, iż nie jesteśmy jeszcze w stanie zaoferować całego programu matury międzynarodowej (International Baccalaureatte) przez internet (ze względu na zasady i politykę IB), możemy zaoferować poniższe kursy online: 

Aby pobrać katalog z naszą ofertą na stacjonarne programy matury międzynarodowej (IB) w szkołach w Wielkiej Brytanii, kliknij na poniższy link:

Kliknij tutaj.

Istnieje możliwość transferu punktów (credits transfer) z przedmiotów zaliczonych online. Zatem można skorzystać z systemu mieszanego, w którym uczeń zalicza część przedmiotów przez internet, a część stacjonarnie, oraz przystępuje do egzaminów maturalnych stacjonarnie.