Kim jest Mentor Edukacyjny JDJ?

Dopilnowanie obowiązków dziecka w nauce bywa dla wielu rodziców nie lada wyzwaniem. Można to szczególnie zaobserwować w dobie pandemii koronawirusa. Mentor edukacyjny JDJ to dodatkowa osoba dorosła odpowiedzialna za nadzór nad postępami w nauce ucznia zagranicznej szkoły średniej online.

Rola Mentora Edukacyjnego JDJ:

  • Motywowanie ucznia do solidnej realizacji programu zagranicznej szkoły średniej online.
  • Monitorowanie postępów w nauce i udzielanie na ten temat informacji zwrotnych rodzicom/opiekunom ucznia.
  • Nadzór nad obecnością na lekcjach online.
  • Wgląd w materiały przedmiotowe ucznia w celu sprawdzenia terminowości oraz kompletności realizacji zadanych prac (Assignments oraz Assessments).
  • Pośrednictwo w kontaktach z nauczycielami oraz pracownikami zagranicznej szkoły internetowej w przypadku problemów ze zrozumieniem omawianych na lekcjach zagadnień bądź w przypadku innych, istotnych problemów.
  • Pomoc w ułożeniu spersonalizowanego harmonogramu zajęć i lekcji w celu optymalizacji korzyści z procesu nauczania online w zagranicznej szkole średniej. Na przykład, dobór przedmiotów fakultatywnych pod kątem przyszłych planów edukacyjnych i zawodowych.
  • Asysta przy wyborze uczelni za granicą oraz aplikacji na studia.

*Mentor edukacyjny JDJ nie zastępuje nauczyciela. Jego zadaniem jest wsparcie ucznia w osiąganiu zamierzonych celów w nauce i rozwoju osobistym. Ilość czasu jaki mentor edukacyjny JDJ poświęca tygodniowo na jednego ucznia jest zależny od zdolności danego ucznia do samodzielnej pracy. Uczniowie, którzy mają trudności z samodzielnym uczeniem z powodów takich jak na przykład zaburzenia koncentracji uwagi, słabsza znajomość języka angielskiego lub problemy behawioralne, wymagają więcej czasu i pracy mentora edukacyjnego JDJ.