Czym są Centra Edukacyjne JDJ?

Centra Edukacyjne JDJ to miejsca, gdzie uczniowie pobierają naukę online od międzynarodowych szkół średnich z całego świata. Każde Centrum Edukacyjne JDJ jest wyposażone w nowoczesny sprzęt informatyczny do nauki przez internet. Służy ono również do konsultacji naszych uczniów z Coachami Edukacyjnymi JDJ – osobami przygotowanymi do pracy z młodzieżą.

Czym jest JDJ IOS?

czyli kończąca się świadectwem maturalnym/dyplomem ukończenia szkoły średniej za granicą, nauka w formule organizacyjnej JDJ International Online Schools?

Nasz nowatorski pomysł na szkołę na miarę XXI wieku to nowy model międzynarodowego nauczania szkolnego najważniejszych kompetencji i wiedzy dla młodego człowieka.

Korzystając z oferty najlepszych szkół średnich na świecie i zdobyczy technologicznych w edukacji, optymalizujemy proces kształcenia poprzez indywidualizację nauczania, elastyczną formułę czasową, koncentrację na istotnej i praktycznej wiedzy oraz wspomaganie rozwoju kompetencji życiowych i rozwoju osobistego ucznia.

Nasza oferta składa się z programów edukacyjnych szkół średnich oraz gimnazjów z całego świata, z którymi ściśle współpracujemy. Wszystkie nasze partnerskie szkoły zagraniczne są w pełni uznane przez odpowiednie organy zatwierdzone przez Ministerstwa/Departamenty Edukacji państw, w których się znajdują. Nie wyjeżdżając z Polski, nasi uczniowie mają szansę uzyskać świadectwo maturalne z wybranego przez siebie kraju całkowicie online

W tym samym okresie szkolnym, nasi uczniowie, zgodnie ze swoimi wyborami, uczęszczają na zajęcia online, każdy w swojej zagranicznej szkole. Natomiast wspólnie w lokalnej polskiej grupie biorą udział w zajęciach sportowych, integracyjnych i wydarzeniach społeczno-kulturalnych. Dzięki temu rozwijają umiejętności społeczne.