Co to jest JDJ International Open School (JDJ IOS)?

JDJ IOS to nowatorski model szkoły, w którym uczniowie uczęszczają do zagranicznych liceów lub gimnazjów w trybie online. Dzięki nauce pozaklasowej i indywidualnym modułom lekcyjnym pozbawionym konieczności uczestnictwa nauczyciela w czasie rzeczywistym, nasi podopieczni pracują we własnym tempie, w ulubionych godzinach, godząc naukę z pasjami, podróżami własnymi (lub rodziców), a także wyczynowym sportem.

Z jakich krajów macie programy szkolne?

Na ten moment oferujemy programy Amerykańskie Gimnazjum Online (klasy 6-8) oraz Amerykańskie Liceum Online (klasy 9-12). W planach mamy programy realizujące podstawę programową z Wielkiej Brytanii, Kanady i Australii. Oferujemy również poszczególne kursy IB (matura międzynarodowa) w formie zdalnej, jednak na ten moment nie ma jeszcze możliwości uzyskania IB Diploma całkowicie online. Istnieje jednak możliwość systemu mieszanego, w którym uczeń przynajmniej częściowo uczęszcza do jednej ze stacjonarnych szkół z programem IB, np. w Oksfordzie, z którymi współpracujemy od ponad 20 lat, skąd możemy przenieść zaliczenia uzyskane nauką w trybie online.

Na jakim poziomie powinienem znać język angielski?

Rekomendowany poziom znajomości języka angielskiego, by komfortowo realizować podstawę programową, to A2 (komunikatywny) dla gimnazjum i B1 (niższy średniozaawansowany) dla liceum. Uczeń chcący sprawdzić swoje przygotowanie językowe do nauki może za dodatkową opłatą wykonać nasz certyfikowany test językowy.

Jakie korzyści daje mi takie amerykańskie świadectwo maturalne?

Jednym z korzyści jest np. to, że przy aplikacji na anglojęzyczne studia za granicą nie trzeba zdawać egzaminów językowych typu IELTS lub TOEFL. W naszym programie oferujemy również przedmioty AP (Advanced Placement). Zdanie egzaminów AP imponuje uczelniom wyższym podczas rekrutacji. Ponadto ich zaliczenie daje uczniowi punkty uznawane na studiach (academic credits) już w liceum, dzięki czemu można zaoszczędzić czas i pieniądze podczas studiów. Ponadto, amerykańskie świadectwo maturalne to jeden z najbardziej rozpoznawalnych dyplomów na świecie.

Co muszę zrobić, aby dostać się na studia w USA?

W przypadku aplikacji na studia w USA, czasami trzeba zdać dodatkowo tzw. egzaminy SATs (zależnie od kierunku i uczelni).

Nauka w naszej amerykańskiej szkole automatycznie przygotowuje ucznia do SAT-ów, jednak sami tych egzaminów nie przeprowadzamy. Można to zrobić w jednym z centrów egzaminacyjnych w Polsce – w Warszawie, Krakowie lub Gdańsku (chętnie pomożemy się zapisać). Trzeba jednak wziąć pod uwagę to, że zamiast SAT-ów, uczelnie w Stanach coraz częściej wymagają przystąpienia do egzaminów wstępnych, które same organizują podczas rekrutacji.

Czy dostanę się na studia w Europie, również w Polsce?

Absolwenci naszej amerykańskiej szkoły mogą ubiegać się o przyjęcie na studia wyższe nie tylko w USA, ale i na uczelniach na całym świecie, łącznie z Polską. Odbywa się to na podstawie legalizacji dokumentów/wydania tzw. Apostille przez stanowy urząd o nazwie Secretary of State.

Można nawet powiedzieć, że dzięki naszej amerykańskiej szkole, uczniowie dywersyfikują swoje możliwości. Część uniwersytetów będzie wymagało od nich jedynie dyplomu ukończenia szkoły średniej, inne poproszą dodatkowo o SAT (amerykańska matura), jeszcze inne o kurs AP (Advanced Placement) z wiedzy sprofilowanej pod dany kierunek. To znacznie więcej możliwości, niż oferuje polska szkoła, gdzie jedną drogą jest dyplom + matura.

Kto to jest mentor edukacyjny JDJ?

Mentor edukacyjny JDJ to zawód przyszłości, który w pierwszej kolejności stworzyliśmy na potrzeby rynku w dobie pandemii. Od tego czasu wiele się zmieniło i obecnie szczycimy się oddaniem rodzicom niespotykanej nigdzie indziej swobody w ustaleniu zakresu obowiązków mentora, od wsparcia dziecka, przez przygotowanie harmonogramu nauki i pomoc w nauce, na motywowaniu i profilowaniu przyszłego kształcenia kończąc. Usługa mentora edukacyjnego jest nieobowiązkowa, i nie jest niezbędna, aby ukończyć szkołę ze świadectwem maturalnym uzyskanym w zagranicznej szkole online.

Co jeśli nie polubię się z mentorem edukacyjnym?

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że wszyscy jesteśmy różni! Jeśli Ty lub rodzic macie zastrzeżenia do mentora, zwróćcie się do naszego koordynatora ds. jakości kształcenia. Jeśli mediacja nie jest możliwa bądź nie przyniesie efektu, zaproponujemy zmianę mentora.

Czy mogę przenieść się do amerykańskiego liceum online jeżeli jestem już w 2 lub 3 klasie szkoły średniej?

Tak! Naukę w Amerykańskim Liceum Online w JDJ IOS można zacząć praktycznie od ręki, bez znaczenia, w jakim momencie nauki jesteś. Jeśli chcesz ukończyć aktualnie realizowany rok szkolny, zapytaj o rezerwację miejsca. Jeśli nie zamierzasz czekać, możesz po prostu powtórzyć aktualnie realizowany rok szkolny z nami. Potrzebujemy około 14 dni roboczych, byś przeprowadzić cały proces rekrutacyjny i uruchomić Twoje konto.

Jak to? Rok szkolny nie rozpoczyna się we wrześniu?

Niekoniecznie! Dzięki elastycznemu harmonogramowi zajęć i indywidualnemu tokowi nauki, możesz rozpocząć rok szkolny w dowolnym momencie! Jeden rok szkolny trwa 10 miesięcy od momentu rozpoczęcia, ale to tylko Twój kompas – w rzeczywistości możesz zdać rok szkolny tak szybko (lub tak późno), jak chcesz.

W jaki sposób mogę ukończyć szkołę średnią i zdać maturę wcześniej niż rówieśnicy?

Dzięki indywidualnemu tokowi nauki i elastycznemu harmonogramowi zajęć, w JDJ IOS możesz zdać przedmioty poprzez zaliczenie wymaganych Assessments (czyli zadań, projektów, testów, quizów, gier, esejów, itp.) wcześniej niż w rekomendowanym terminie, tym samym przyspieszając ukończenie szkoły! Wszystko zależy od Twojej determinacji i umiejętności.

Chodzę jeszcze do szkoły podstawowej. Czy mogę rozpocząć naukę w JDJ IOS przed jej ukończeniem?

Tak! Przyjmujemy już uczniów na programy gimnazjum, czyli dla uczniów klas 6, 7 i 8. Nie musisz już stresować się egzaminem ósmoklasisty! Po zaliczeniu naszego Amerykańskiego Gimnazjum Online otrzymujesz automatyczną promocję do Amerykańskiego Liceum Online.

Na jakiej podstawie spełniany jest obowiązek szkolny?

Zgodnie z treścią art. 36 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082, dalej jako “ustawa”) obowiązek szkolny i obowiązek nauki mogą być spełniane również poprzez uczęszczanie przez ucznia do szkoły za granicą.

Rodzice ucznia mają obowiązek poinformować dyrekcję lokalnej szkoły o realizacji obowiązku szkolnego za granicą. Nasz dział prawny przygotował specjalne pismo, które wystarczy podpisać i dostarczyć dyrekcji polskiej szkoły.

Czym różni się nauka w JDJ IOS od tradycyjnej szkoły w Polsce?

Stosujemy tzw. formative assessment (system oceniania kształtującego) zamiast summative assessment (system oceniania sumującego). W ocenianiu kształtującym, głównym celem jest pomoc uczniowi w uczeniu się, a ocenianie sumujące ma na celu podsumowanie wiedzy uzyskanej przez ucznia po zakończeniu procesu uczenia się. Ocenianie kształtujące wspomaga naturalne talenty i umiejętności młodego człowieka. To częste, interaktywne ocenianie postępów ucznia i uzyskanego przez niego zrozumienia materiału, tak by móc określić, jak uczeń ma się dalej uczyć i jak najlepiej go nauczać.

Na czym polega program Full Time?

Program Full Time – zarówno dla gimnazjum, jak i liceum – dedykowany jest uczniom, którzy chcą całkowicie zrezygnować z nauki w polskiej szkole na rzecz uzyskania docelowo amerykańskiego świadectwa maturalnego.

W programie Full Time w Amerykańskim Gimnazjum Online nie musisz stresować się egzaminem ósmoklasisty. Po zaliczeniu tego etapu edukacji otrzymasz automatyczną promocję do naszego Amerykańskiego Liceum Online.

Aby uzyskać amerykańskie świadectwo maturalne w programie Full Time w Amerykańskim Liceum Online, należy zrealizować program z wyznaczonych przedmiotów o łącznej wartości 24 credits. Zaleca się minimum 6 credits w jednym roku szkolnym (plan 4-letni), natomiast to Ty decydujesz, jak szybko (lub jak późno) zaliczysz swój rok szkolny. Wielu naszych uczniów zalicza rok szkolny przed upływem 10 miesięcy i po krótkich wakacjach zaczyna od razu kolejną klasę, uzyskując przewagę nad rówieśnikami.

Na czym polega program Podwójna Matura (ang. Dual Diploma)?

Podwójna Matura to całkowita nowość jaką wprowadzamy na polski rynek edukacyjny. Polega na tym, że uczniowie uczą się jednocześnie w polskiej, jak i amerykańskiej szkole średniej. Nie musisz powtarzać przedmiotów, które już zaliczyłeś w polskie szkole. Z nami zaliczasz jedynie różnicę programową, a więc przedmioty, które nie są obecne w polskiej szkole, tj.: American History, Economics, World History, American Politics and Government oraz 4 poziomy English & Literature. W 3-letnim programie Dual Diploma to tylko po 2 lub 3 przedmioty w amerykańskim liceum online rocznie!

Jest to sposób na wyróżnienie się spośród kandydatów na studia, a także zwiększenie wachlarza swoich możliwości na wypadek, gdyby wyniki polskiej matury nas nie satysfakcjonowały.

Czy poradzę sobie w polskiej szkole średniej i amerykańskim liceum online jednocześnie?

Odpowiedź brzmi – tak. Nauka online pozwala dostosować tempo oraz program nauki pod indywidualne potrzeby ucznia. W programie Podwójna Matura uczeń zdaje tylko 7 credits (po 2 lub 2.5 credits na rok) przez okres 3 lat. Masz również możliwość wykorzystać amerykańską szkołę w weekendy, ferie i wakacje.

Jak wyglądają lekcje?

Uczeń uczy się jak chce, gdzie chce i kiedy chce. Odbywa się to poprzez dostęp do materiałów przedmiotowych 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodnie, w formie filmów, gier komputerowych, quizów czy wirtualnych podręczników (które można czytać lub słuchać jak czyta je lektor). Nie zostajesz włączony do żadnej klasy, nie stawiasz się na wideo-wykłady.

W razie pytań lub trudności, kontakt z nauczycielami odbywa się poprzez indywidualne konsultacje online, pocztę elektroniczną, komunikatory i rozmowy telefoniczne lub video według o ustalonej godzinie. Podobnie funkcjonuje kontakt z rówieśnikami, otwarty dla każdego ucznia liceum (klasy 9-12) oraz gimnazjum (klasy 6-8) za pośrednictwem grup zainteresowań, wirtualnych spotkań klubów szkolnych, a także stowarzyszeń uczniowskich.

Jak często trzeba się uczyć?

Wszystko zależy od Ciebie. Naszą rekomendacją jest nauka minimum 5 godzin dziennie – zakładając, że w weekendy uczeń odpoczywa, a w tygodniu przerabia około 15 assessments.

Ile kosztuje ta szkoła?

Czesne za naukę w Amerykańskim Gimnazjum Online w trybie Full Time wynosi $2250 USD (rok szkolny). Do tego dochodzi jednorazowa opłata administracyjna i wpisowe (razem $650 USD) plus $50 USD za analizę świadectw, konwersję ocen na amerykański system oceniania i transfer ocen.

Czesne za naukę w Amerykańskim Liceum Online w trybie Full Time wynosi $2250 USD (rok szkolny), a dla Podwójnej Matury – $835 USD (rok szkolny). Do tego dochodzi jednorazowa opłata administracyjna i wpisowe (razem $650 USD) plus $50 USD za analizę świadectw, konwersję ocen na amerykański system oceniania i transfer ocen.

By zapoznać się z innymi kosztami, na przykład mentora lub przedmiotów rozszerzonych, zapraszamy do broszury.

Jak wygląda procedura rekrutacji?

Krok 1. Bezpłatna konsultacja telefoniczna lub wideo,

Krok 2. Analiza skanów świadectw z dwóch ostatnich lat nauki, konwersja ocen na amerykański system oceniania i w rezultacie wstępne potwierdzenie lub odrzucenie kandydatury,

Krok 3. W razie pozytywnej decyzji, formalizacja przyjęcia ucznia do szkoły. Wówczas konieczne jest oficjalne tłumaczenie świadectw szkolnych – opłata zależna od usługodawcy. Można to zrobić we własnym zakresie lub skorzystać ze współpracującego z JDJ tłumacza przysięgłego,

Krok 4. Oficjalna akceptacja kandydatury po otrzymaniu uwierzytelnionych tłumaczeń świadectw,

Krok 5. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego, uregulowanie faktur i podpisanie umowy,

Krok 6. Jeżeli istnieje potrzeba – przekazanie do dyrekcji polskiej szkoły Enrollment Verification Letter z pieczęcią amerykańskiej szkoły wraz z podpisanym przez opiekuna prawnego oświadczeniem o realizacji obowiązku szkolnego za granicą,

Krok 7. Zapoznanie się z LMS (Learning Managament System), czyli systemem zarządzania nauczaniem, wewnątrz którego uczeń będzie realizował swoje moduły lekcyjne,

Krok 8. Przygotowanie legitymacji szkolnej i rozpoczęcie nauki.

Czy trzeba mieć bardzo dobre oceny, żeby dostać się do JDJ IOS?

Najważniejszą oceną braną pod uwagę jest ocena na świadectwie z języka angielskiego. W przypadku oceny końcowej 4 i wyżej, uczeń jest zwolniony ze wstępnego egzaminu sprawdzającego i ew. doszkalającego kursu językowego.
W przypadku przedmiotów z innych dziedzin, to dział rekrutacji podejmuje ostateczną decyzję. Słabe oceny z poszczególnych przedmiotów mogą uniemożliwić uczniowi podjęcie tego samego przedmiotu w amerykańskim liceum. Zazwyczaj jednak uczeń może zastąpić go innym przedmiotem z danej dziedziny (np. biologia zamiast chemii z zakresu przedmiotów ścisłych).

Co się stanie, jeśli nie zaliczę wszystkich przedmiotów na dany rok szkolny w ciągu 10 miesięcy?

Możesz przedłużyć rok szkolny o 2 miesiące za dodatkową opłatą. Jeżeli to nie pomoże, musisz po prostu powtórzyć dany przedmiot w następnym roku szkolnym.

Jak to możliwe, że oceny z polskiej szkoły mogą być przetransferowane jako zaliczenia do szkoły amerykańskiej?

Mamy za sobą lata analiz polskiej podstawy programowej, co przyniosło nam autorskie narzędzia i umiejętności dopasowania materiałów między polską a amerykańską szkołą, z którą współtworzymy nasze produkty.

Jakie przedmioty są nauczane w Amerykańskim Liceum Online poza zwykłymi przedmiotami takimi jak matematyka lub języki?

Nasi uczniowie mają możliwość zapisania się na tzw. przedmioty fakultatywne (Electives). Przykładem mogą być: Theatre, Cinema, and Film Production, Criminal Justice Operations, Psychology, Stress Management, Entrepreneurship: Starting Your Business, Gaming with Scratch, Digital Photography, Cosmetology, Public Speaking, i wiele innych. Pełna lista przedmiotów znajduje się w naszej broszurze Programme Guide.

Co więcej, w JDJ IOS oferujemy przedmioty nauczane w wirtualnej rzeczywistości (za pomocą gogli VR). Oferta obejmuje między innymi programowanie robotów, asystenta medycznego, pilotowanie drona, robotykę, kryminologię i wiele innych fascynujących przedmiotów!

Co jeśli w trakcie nauki zdecyduję się pojechać na wymianę do USA?

Nasza amerykańska szkoła podlega pod dystrykt szkolny w stanie Floryda i według amerykańskiego prawa uczeń nie może uczęszczać do dwóch szkół na terenie USA jednocześnie. Niemniej jednak ograniczanie uczniom szans na dodatkowy rozwój byłoby z naszej strony nieedukacyjnym podejściem. Dlatego godzimy się na wypisanie naszych uczniów (school clearance), tak by później, po zakończeniu wymiany, dostarczyli nam odpis uzyskanych ocen końcowych. Wówczas ponownie zapisujemy ich do JDJ IOS. Dzięki temu, nie muszą powtarzać roku, a przede wszystkim – komfortowo kontynuować naukę w ramach amerykańskiej podstawy programowej.

Czy mogę skorzystać z okresu próbnego?

Nasza oferta nie zawiera okresu próbnego, i to zarówno dla Amerykańskiego Gimnazjum Online, jak i Amerykańskiego Liceum Online. Niemniej rozbudowane zależności i możliwości na etapie licealnym otwierają niezdecydowanym uczniom rozmaite drzwi.

1. Możesz zapisać się na pojedynczy kurs/przedmiot fakultatywny (ang. elective) o wartości 1 lub 0.5 credits, który jest zgodny z Twoimi zainteresowaniami. Pełna lista kursów fakultatywnych znajduje się w broszurze Programme Guide.

Jeżeli spodoba Ci się nauka i zdecydujesz się dołączyć do nas w programie Full Time, uzyskane przez Ciebie credits z tego pojedynczego kursu zostaną zaliczone w poczet roku szkolnego, dzięki czemu pozostanie Ci mniej przedmiotów do zdania, aby ukończyć szkołę.

2. Możesz rozpocząć naukę w ramach Podwójnej Matury (Dual Diploma), gdzie przerabiasz jedynie 2 przedmioty na rok szkolny (łącznie 7 credits przez okres 3 lat, czyli po 2 lub 2.5 credits na rok), a resztę zaliczeń (17 credits) uzyskasz tradycyjnie poprzez transfer ocen z polskiej szkoły średniej. Jeżeli Ci się nie spodoba, możesz zaprzestać nauki w ramach JDJ AHS po jednym roku szkolnym i spokojnie kontynuować naukę w polskiej szkole średniej.

W każdym momencie możesz porzucić naukę w polskiej szkole i przenieść się z programu Podwójnej Matury na tryb Full Time.