Blog

Stacjonarnie vs. zdalnie

 

Mija rok odkąd do Polski dotarł koronawirus, a wraz z nim, zupełny przewrót dotychczas znanej rzeczywistości. Szkoły zostały zamknięte na wiele miesięcy, uczniowie zmuszeni do pobierania nauki w domu, a nauczyciele do prowadzenia lekcji online narzędziami, których do tej pory nie znali.

Wyniknęło z tego wiele trudności i problemów. Uczniowie, którzy znajdują się poza klasą mają problem z utrzymaniem koncentracji. Nauczyciele nie są w stanie egzekwować swoich uwag, trudno im określić czy uczniowie uważają na lekcjach czy nie. Przez ten kryzys, który przechodzi obecnie edukacja, przez nieefektywne nauczanie online – mamy o nim złe zdanie. Te argumenty świadczące przeciw nauce zdalnej mają jedną podstawową wadę – odnoszą się one do sytuacji kryzysowej. Do przejścia na ten tryb nauczania zdecydowano się gwałtownie, bez wielu niezbędnych szkoleń i czasu na praktykę.
W skrócie – nie dało się uniknąć błędów.

Przygotowana nauka zdalna może być świetnie prowadzona i znacznie lepsza niż nauka stacjonarna. Biorąc pod uwagę, że jest to stosunkowo świeży pomysł i innowacyjne rozwiązanie, wymaga ono ponownego przemyślenia metod nauczania oraz zmiany podejścia do tego czym są lekcje.

Lekcje stacjonarne najczęściej są modelowymi przykładami stylu nauczania, w którego centrum znajduje się nauczyciel. To wokół niego skupiona jest aktywność gdy prezentuje informacje, które uczniowie mają w sposób pasywny przyswoić. W rzeczywistości często sprowadza się to do tego, że uczniowie udają zainteresowanie czekając do dzwonka. Konsekwencje? Spędzają długie godziny nad podręcznikiem kiedy sprawdzian jest nazajutrz bądź nie są do niego przygotowani.
W najgorszym przypadku jest to podwójnie zmarnowany czas. Najpierw wiercenie się na krześle w ławce, potem czas w domu, którego skutki ulatują tuż po oddaniu kartki.

Lekcje online reprezentują nauczanie skupione wokół ucznia. Nauczyciel prowadzi jedynie wstęp do tematu po czym rozdziela zadania, którymi uczniowie mają się zająć. Cały czas nadzoruje ich pracę jednak podejmują oni samodzielny wysiłek aby wykonać ćwiczenie, którego wnioski często będą omawiane na forum klasy. W ten sposób przyswajanie informacji przez uczniów będzie poparte ich pracą i zaangażowaniem. Będą uczyli się znajdować i weryfikować informacje, analizować dane, wyklucza się również możliwość, że niektóre dzieci niezainteresowane tematem nie będą miały w ogóle pojęcia co się dzieje.

 

Użycie narzędzi e-learningowych

 

Zajęcia online muszą mieć “gdzieś” miejsce. Stacjonarnie, tym miejscem jest klasa, natomiast online będą to różnorodne komunikatory i platformy e-learningowe. Tego rodzaju narzędzia oferują wachlarz możliwości usprawniający przebieg lekcji:

– ustalanie listy obecności na podstawie rejestru logowania uczniowskich kont
– szybkie i proste ankiety, kwestionariusze pozwalające nauczycielowi uzyskać informacje na temat pracy uczniów w danej chwili
– gry dydaktyczne opierające się na różnych stylach uczenia się (wzrokowe, słuchowe), które prezentują informacje w atrakcyjny sposób
– prezentacje multimedialne stanowiące punkty odniesienia do poruszanych tematów

Lektury na Kahoot!

źródło: https://biblioteka.pl
Aplikacja Kahoot

Oszuści atakują przez Google Docs | VideoTesty.pl

Coggle - Collaborative Mind Maps
źródło: https://coggle.it/
Interaktywne mapy myśli aplikacja Coggle

Warto też wspomnieć, że zajęcia online często odbywają się w hybrydowym cyklu, gdzie połowę przedmiotu stanowią spotkania na wideokonferencjach, a druga część to praca samodzielna. Między innymi dlatego zajęciom online towarzyszy:

– całodobowy dostęp w chmurze do webinarów, nagrań wykładów oraz materiałów służących do pracy nad projektami
– dostęp do oprogramowania (w zależności od specyfiki przedmiotu – graficzne, biurowe)
– organizatory czasu, listy zadań, kalendarz monitorujące postęp ucznia w wykonywaniu projektów oraz określające najbliższe cele

Cover image for Building a school timetable and using Google Calendar API as the backing API.

źródło: https://dev.to
Google Organiser

Dyscyplina na zajęciach online

 

Uwaga ucznia na zajęciach zdalnych rozkłada się zupełnie inaczej niż na zajęciach stacjonarnych. Jak już ustaliliśmy, w tych drugich – centralną figurą każdej klasy jest nauczyciel, który może wstawić uwagę lub przesiąść kogoś do innej ławki. Ciężko jest przez ekran monitora przykuć uwagę ucznia poleceniem bądź wywrzeć na nim jakiś wpływ, dlatego w czasie zajęć online liczy się na przykład to aby utrzymywać przyjazny przepływ informacji między uczniami a nauczycielem określający stopień wykonania zadania, potrzebny czas, napotkane trudności.

 

Podsumowanie

 

Nauka w trybie zdalnym jest bardziej wymagająca pod kątem zaangażowania. Rozwija ona w dziecku rozmaite kompetencje – kreatywność, organizację i zarządzanie czasem. Często zadania są skonstruowane w taki sposób aby poza informacjami, które są do znalezienia wykształcić w uczniu umiejętność wnikliwej analizy treści czy wnioskowania podczas gdy tradycyjna szkoła podaje wiele rzeczy jako pewne, niepodlegające dyskusji. Innowacyjne podejście zachęcające do samodzielnego myślenia i rozwiązywania problemów to cecha charakterystyczna zajęć w trybie online.

Umów się na bezpłatną konsultację

Zamów teraz

Analiza świadectw

Zamów teraz