JDJ International Open School (JDJ IOS) umożliwia ukończenie uznanych zagranicznych programów nauczania na poziomie szkół średnich oraz gimnazjów (middle school) przez Internet. Uzyskanie zagranicznego świadectwa maturalnego poprzez naukę zdalną uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe oraz kariery zawodowej w USA i innych krajach, nie wykluczając Polski.

Oferta jest skierowana do uczniów w wieku licealnym (Grades 9 -12) oraz gimnazjalnym (Grades 6 – 8). Nasz program amerykańskiej szkoły średniej online jest uznany przez przewodnie agencje akredytacyjne w Stanach Zjednoczonych, w tym Cognia (wcześniej znana jako AdvancED) oraz NCAA.

 

Znaczenie akredytacji

Dzięki akredytacji instytucji zatwierdzonych przez odpowiednie podmioty państwowe mamy pewność, że nasi uczniowie otrzymują naukę w szkole średniej online na najwyższym poziomie, a ich świadectwo maturalne będzie uznane przez uczelnie wyższe oraz pracodawców nie tylko w USA, ale na całym świecie. Uzyskanie college-credits, czyli zdanie przedmiotów na poziomie rozszerzonym w ramach programu zatwierdzonego przez wspomniane agencje akredytacyjne, oznacza, że mogą zostać one potraktowane już jako zaliczenia na uczelni wyższej w USA.

Akredytacja jest gwarantem wysokiego poziomu nauczania danego programu szkoły średniej.
Po ukończeniu szkoły średniej online, nasi absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach wyższych, lub podjąć pracę, w prawie każdym miejscu na ziemi. Oferujemy pełen zakres programów edukacyjnych. Od pełnego programu zagranicznej szkoły średniej, po certyfikowane kursy z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości, które umożliwiają nabycie kwalifikacji zawodowych (np. w takich dziedzinach jak: podstawy robotyki, programowanie robotów, pilotowanie dronów, stolarstwo, spawanie, biotechnologia, kryminalistyka i kryminologia, i wiele innych).

 

Misja i cele

Misją programu amerykańskiej szkoły średniej online jest zapewnienie uczniom w Polsce światowej edukacji na najwyższym poziomie. Naszym celem jest przygotowanie młodych ludzi do kariery naukowej i zawodowej w XXI wieku. Chcemy dać im możliwość nauki w elastycznej formule czasowej, w ramach programu nauczania spersonalizowanego pod kątem ich indywidualnych zainteresowań. Program amerykańskiej szkoły średniej przez internet wyrównuje szanse edukacyjne w świecie, daje wolność wyboru, przemieszczania się, i poszerza horyzonty.

Cognia (wcześniej AdvancED)

Cognia (dawniej AdvancED) to organizacja powstała na skutek zrzeszenia North Central Association Commission on Accreditation (NCA CASI) oraz Southern Association of Colleges and Schools Council on Accreditation and School Improvement (SACS CASI). Te same organizacje akredytują amerykańskie uniwersytety. Cognia przyznaje uznaną w USA i na świecie akredytację dla dystryktów szkolnych oraz indywidualnych gimnazjów i szkół średnich, które liczą 27 tysięcy szkół publicznych, prywatnych oraz dystrykty szkolne w Stanach Zjednoczonych i 65 krajach na całym świecie. Organizacja ma siedzibę w Alpharetta w stanie Georgia i Tempe w Arizonie.

 

SACS - CASI

The Council on Accreditation and School Improvement of the Southern Association of Colleges and Schools (SACS-CASI) jest przewodnią regionalną organizacją akredytacyjną dla południowych stanów USA. SACS jest jedną z pięciu regionalnych organizacji akredytujących i wchodzi w skład tzw. ‘wielkiej piątki’ (Big 5), z których korzystają renomowane uczelnie wyższe w USA. Organizacje wchodzące w skład tej rady akredytują także gimnazja i szkoły średnie. Regionalna akredytacja przez jedną z wielkiej piątki to gwarancja, że dyplom ukończenia danej szkoły jest powszechnie akceptowany przez pracodawców, uczelnie, wojsko itd.

NCPSA

Krajowa Rada ds. Akredytacji Szkół Prywatnych (The National Council for Private School Accreditation) akredytuje szkoły w celu świadczenia o doskonałości danej placówki. Akredytacja NCPSA opiera się na koncepcji dobrowolnego wzajemnego uznawania, czyli na zasadzie, że instytucje posiadające wspólne cele są w stanie najlepiej pomagać sobie nawzajem w osiąganiu wysokich standardów edukacyjnych, oraz w reagowaniu na potrzeby społeczeństwa i narodu.

 

Accreditation International (Ai)

Accreditation International (Ai) oferuje akredytację edukacyjną dla szkół, ośrodków, centrów edukacyjnych i innych jednostek edukacyjnych na całym świecie. Liderzy Krajowej Rady ds. Akredytacji Szkół Prywatnych (NCPSA), Rady Edukacji Zawodowej (COE), Międzynarodowej Rady Edukacji (International Council for Education) oraz byli dyrektorzy wykonawczy regionalnych organizacji akredytacyjnych przyczynili się do opracowania i realizacji standardów, regulacji i procedur nadzorowanych przez Accreditation International (Ai).

 

Better Business Bureau

American High School jest podmiotem zarejestrowanym w College Board i znajduje się na krajowej liście szkół średnich dla SAT, PSAT / NMSQT, PLAN i ACT. Ponadto, w programie American High School uczniowie mają zapewnioną pomoc w znalezieniu odpowiednich szkół wyższych. Mają też do dyspozycji asystę w ubieganiu się o pomoc finansową potrzebną do kontynuacji dalszej nauki.

 

College Board

American High School jest akredytowanym członkiem Better Business Bureau, co świadczy o najwyższej jakości usług wobec dystryktów szkolnych, szkół, rodziców oraz uczniów w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie.